• Du lär dig om livsstilsfaktorer som är nödvändiga att ta hänsyn till för att att stötta ett optimalt lymfflöde.
 • Du kommer att lära dig hur man tar en hälsoanamnes, samt vilka kontraindikationer och indikationer du behöver ta hänsyn till.
 • Du kommer att få öva mycket och även ta emot mycket behandlingar själv. Detta är en viktig del i utbildningen.

Utbildning till Diplomerad Manuell Lymfmassör


Kursdagar:

Lördag-tisdag


Utbildningens längd:

3x4 lärarledda dagar


Kurstillfällen: 
9 - 12 november
7 - 10 december

18 - 21 januari

Tider: 11.00 - 18.00, 10.00 - 17.00Manuell Lymfdränage är en mycket mjuk, behaglig och samtidigt effektiv fysisk behandling som hjälper lymfvätskan att röra sig fritt i kroppen. Resultatet blir bl a att spänningar löses upp vilket ger en djup avspänning, ger smärtlindring, stärker immunförsvaret och underlättar kroppens utrensning av slaggprodukter. • Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du lär dig om lymfsystemets uppbyggnad och funktion.
 • Stor vikt läggs vid den praktiska delen som också är upplevelsebaserad, men också vid bemötande och terapeutiska aspekter.

 • Du kommer lära Dig en helkroppsbehandling, samt egenvårdsövningar som du kan lära ut till dina klienter.

 • Kostnad: 17 995 kr (inkl. moms) Avbetalningsmöjligheter finns via Zaver. Ränta + avgifter tillkommer. Skriv ett meddelande till mig via meddelanderutan när du anmäler dig så återkommer jag till dig med mer information.
 • Sista anmälningsdag: 24 sept 
 • Sista betalningsdag: 9 okt
 • Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs, detta är en grundutbildning.

  Ett genuint intresse av att hjälpa och stötta andra människor och dig själv, är en självklarhet.
  Ett aktivt deltagande under kursdagarna. 100 % närvaro under kursdagarna. Du behöver också sätta av tid för hemstudier och praktik mellan utbildningstillfällena.


 • Efter avslutad utbildning, och vid godkända diplomeringsuppgifter, erhåller du diplom som Diplomerad Manuell Lymfmassör

 • Jag tar emot max 4 deltagare per utbildning för att alla ska få maximalt med tid och utrymme för att träna, fråga och lära!

 • Efter denna utbildning kan du erbjuda dina klienter en mycket välgörande helkroppsbehandling.
  Manuell Lymfmassage är mycket bra vid en mängd olika smärttillstånd, ödemtillstånd och stresstillstånd.
  Behandlingen utförs långsamt med cirklande, strykande och pumpande rörelser i den riktning som lymfvätska rör sig.
 • Du kommer också kunna ge råd om hur din klient kan stötta och hjälpa sig själv mellan behandlingar.

Med reservation för eventuella ändringar