Utbildning till Klassisk Bindvävmassör


Madeleine Gustafsson
073 - 654 29 09

Utbildning till  Diplomerad Klassisk Bindvävsmassör


Nästa Kursstart preliminärt januari 2021


Utbildningens längd:

3 x 5  lärarledda dagar

Kurstillfällen: under planering
Tider: 10.00 - 17.00Klassisk Bindvävsmassage är en behandlingsform som effektivt löser upp förtätad bindväv, vilket leder till ökad rörlighet, förbättrad cirkulation och smärtfrihet. I denna utbildning kommer Du att lära dig ett flertal behandlingar för att lösa upp och balansera en mängd tillstånd.  • Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Stor vikt läggs vid den praktiska delen, men också vid bemötande och terapeutiska aspekter.

  • Du kommer lära Dig 18 behandlingar för olika tillstånd som kan kombineras på en mängd olika sätt beroende på individens behov, därutöver ingår också ett antal Specialdrag, vilket ger ett ännu vidare behandlingsspektrum.

  • Vi kommer också gå igenom behandlingsförslag för olika tillstånd samt egenvårdsövningar.

  • Du kommer att kunna  utföra  elevbehandlingar redan efter första utbildningsveckan.

  • Efter avslutad utbildning, och vid godkända diplomerings uppgifter,  blir du  Diplomerad Klassisk Bindvävsmassör.

  • Jag tar emot max 6 deltagare per utbildning för  att  alla ska  få  maximalt med tid och utrymme för att träna, fråga och lära!
HÄR KAN DU STÄLLA FRÅGOR ELLER LÄMNA MEDDELANDE TILL MIG

DU ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN ATT RINGA MIG, 073 - 654 29 06

Utbildning Klassisk Bindvävsmassage
Utbildning Manuell Lymfdränage
 
 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för eventuella ändringar