Grundutbildning i Klassisk Bindvävsmassage
enligt Elisabeth Dicke


Nästa Kursstart 14 oktber 2022


Utbildningens längd:

2 x 3 lärarledda dagar *

Kurstillfällen: fred-sönd v 41 och v 45
Tider: 10.00 (10.30 sönd) - 17.00Klassisk Bindvävsmassage är en behandlingsform som effektivt löser upp förtätad bindväv, vilket leder till ökad rörlighet, förbättrad cirkulation och smärtfrihet. I denna utbildning kommer Du att lära dig ett flertal behandlingar för att lösa upp och balansera en mängd tillstånd. • Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Stor vikt läggs vid den praktiska delen, men också vid bemötande och terapeutiska aspekter.

 • Du kommer lära Dig de förberedande grundbehandlingarna som är en förutsättning för alla kommande behandlingar. Du kommer också lära dig ett antal effektiva behandlingar för att behandla skuldror, nack-och halsproblem, ryggproblem, huvudvärkt med mera.  Dessa kan kombineras på en mängd olika sätt beroende på individens behov och vi går igenom hur behandlingarna kan byggas upp.

 • Vi kommer också gå igenom behandlingsförslag för olika tillstånd samt egenvårdsövningar.

 • Du kommer att kunna  utföra  elevbehandlingar redan efter första utbildningsveckan. 

 • Jag tar emot max 4 deltagare per utbildning för att alla ska  få  maximalt med tid och utrymme för att träna, fråga och lära!


 • Jag utbildar i den Klassiska Bindvävsmassagen som skapades av Elisabeth Dicke, med det ursprungliga utbildningsmaterialet från Herman Helmrich, läkaren som fick i uppgift av E Dicke att starta utbildningar i denna fantastiska metod.
 • Efter avslutad utbildning, och vid godkänt prov får du intyg på att du gått Grundutbildning i Klassisk Bindvävsmassage.
  För att bli Diplomerad Klassisk Bindvävsmassör enligt Elisabeth Dicke krävs;
  Del 2 Fördjupning av Klassisk Bindvävsmassage samt
  Del 3 Avancerad del, där Diplomering ingår.
  Båda dessa utbildningar är på 5 dagar vardera och kommer erbjudas under 2023.


               *  Du behöver också sätta av tid för studier och praktik hemma                          mellan utbildningstillfällena.


Läs mer här: Klassisk Bindvävsmassage     

HÄR NEDAN KAN DU  BESTÄLLA MER UTFÖRLIG INFORMATION OM KURSER,

STÄLLA FRÅGOR ELLER LÄMNA MEDDELANDE TILL MIG

DU ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN ATT RINGA, 073 - 654 29 06

Utbildning Klassisk Bindvävsmassage
Utbildning Manuell Lymfdränage
 
 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för eventuella ändringar