• Du kommer att kunna  utföra  elevbehandlingar redan efter första utbildningsveckan.

 • Jag tar emot max 4 deltagare per utbildning för att alla ska  få  maximalt med tid och utrymme för att träna, fråga och lära!


 • Denna Grundutbildning ger, vid godkända uppgifter, intyg på att du gått Grundutbildning i Klassisk Bindvävsmassage.

 • Vill du sedan gå vidare för att bli Diplomerad Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke krävs:
  Del 2 Fördjupning i Klassisk Bindvävsmassage samt Del 3 Avancerad del, där Diplomering ingår efter godkända uppgifter.


 • Båda dessa utbildningar är på 5 dagar vardera och kommer erbjudas under 2023.


 • Jag utbildar i den Klassiska Bindvävsmassagen som skapades av Elisabeth Dicke, med det ursprungliga utbildningsmaterialet från Herman Helmrich, läkaren som fick i uppgift av E Dicke att starta utbildningar i denna fantastiska metod.


 • Du kommer behöva sätta av tid för studier och praktik hemma mellan utbildningstillfällena.

 • Kostnad: 6 500 kr (Ex. moms 5 200 kr)
  Vid anmälan mig tillhanda senast 20 mars får du just nu 500 kr rabatt!
  Sista anmälningsdatum 31 mars!Grundutbildning i Klassisk Bindvävsmassage
enligt Elisabeth Dicke


Nästa Kursstart 5 maj 2023


Utbildningens längd:

2 x 3  lärarledda dagar

Kurstillfällen: fre - sönd v 18 och v 22
Tider: 10.00 - 17.30Klassisk Bindvävsmassage är en behandlingsform som effektivt löser upp förtätad bindväv, vilket leder till ökad rörlighet, förbättrad cirkulation och smärtfrihet. I denna utbildning kommer Du att lära dig ett flertal behandlingar för att lösa upp och balansera en mängd tillstånd. • Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Stor vikt läggs vid den praktiska delen, men också vid bemötande och terapeutiska aspekter.

 • Du kommer lära Dig de viktiga grundbehandlingarna som är förutsättningen för alla andra behandlingar: Du kommer också lära dig ett antal behandlingar för olika tillstånd såsom huvudvärk, skulder/axelproblem, hals- och nackbesvär med mera, dessa  kan sedan kombineras på en mängd olika sätt beroende på individens behov.

 • Vi kommer också gå igenom behandlingsförslag för olika tillstånd samt egenvårdsövningar.

  HÄR NEDAN KAN DU  BESTÄLLA MER UTFÖRLIG INFORMATION OM KURSER,

  STÄLLA FRÅGOR ELLER LÄMNA MEDDELANDE TILL MIG

  DU ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN ATT RINGA, 073 - 654 29 06

  Grundutbildning i Klassisk Bindvävsmassage
  Utbildning Manuell Lymfdränage
   
   
   
   
   
   
   
   

  Med reservation för eventuella ändringar