Utbildning till Klassisk Bindvävmassör


Madeleine Gustafsson
073 - 654 29 09

Utbildning Klassisk Bindvävsmassage
Utbildning Manuell Lymfdränage
 
 
 
 
 
 
 

Utbildning till  Diplomerad Klassisk Bindvävsmassör


Nästa Kursstart Sep 2019


Utbildningens längd:

3 x 5  lärarledda dagar

Kurstillfällen: meddelas snartKlassisk Bindvävsmassage är en behandlingsform som effektivt löser upp förtätad bindväv, vilket leder till ökad rörlighet, förbättrad cirkulation och smärtfrihet. I denna utbildning kommer Du att lära dig ett flertal behandlingar för att lösa upp och balansera en mängd tillstånd.  • Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Stor vikt läggs vid den praktiska delen, men också vid bemötande och terapeutiska aspekter.
  • Du kommer lära Dig ca 16  behandlingar för olika tillstånd, samt ett antal Specialdrag. Vi kommer också gå igenom kombinationer  av behandlingar för  olika tillstånd samt egenvårdsövningar.
  • Du kommer att kunna  utföra   elevbehandlingar redan efter första utbildningsveckan.
  • Efter avslutad utbildning, och vid godkända diplomerings uppgifter,  blir du  Diplomerad Klassisk Bindvävsmassör.
  • Jag tar  emot max 6 deltagare per utbildning för  att  alla ska  få  maximalt med tid och utrymme för att träna, fråga och lära!
Med reservation för eventuella ändringar